ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โทร : 02-942-8361 หรือ 034-353-217 ถึง 20

News headlines

ประมวลภาพกิจกรรมล่าสุด

วันที่ 2 ก.ย. 2563
วันที่ 22 ก.ค. 2563
วันที่ 3 ก.ค. 2563
วันที่ 11 มิ.ย. 2563
วันที่ 4 มิ.ย. 2563
ประมวลภาพกิจกรรมทั้งหมด

Partner Organizations

Tsukuba-Plant Innovation Research Center
(T-PIRC)
The Gene Research Center
(GRC within T-PIRC)
Plant Transgenic Design Initiative