ลิงค์ที่น่าสนใจ
ติดต่อเรา

แผนที่สถานที่ตั้งของศูนย์ฯ

Ag-Bio PERDO Facebook

Mail To Me e-mail : kps.cab@ku.ac.th
สำนักงาน บางเขน :
Tel. 0-2942-8361
0-2942-7133
Fax.0-2942-8258

สำนักงาน กำแพงแสน :
Tel. 0-3428-2494 ถึง 97,
0-2942-8010 Ext. 3897-3900
Fax.0-3428-2498

จำนวนผู้เข้าชมเว็บ 03302
(นับตั้งแต่ 04/05/2553)

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

คลิกเพื่อดาว์นโหลดแบบฟอร์ม

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ระบบลงทะเบียนผ่านเว็บ

ระบบการขอใบขอจบการศึกษา

บริการน้ำบริสุทธิ์

คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารข่าว/ประกาศ: บัณฑิตวิทยาลัย
ข่าวลำดับที่ 192 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ฐานข้อมูลบัณฑิตศึกษาในส่วนของอาจารย์บัณฑิตวิทยาลัย และนิสิตในความดูแล [ 26 ม.ค 2559 ]
ข่าวลำดับที่ 161 ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2558 สําหรับนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกําแพงแสน [ 4 ส.ค 2558 ]
ข่าวลำดับที่ 157 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดการจัดทำบัตรประจำตัวนิสิต ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 [ 10 ก.ค 2558 ]

ข่าว : การศึกษาและทุน
ข่าวลำดับที่ 200 เปิดรับสมัครทุน Endeavour Scholarships and Fellowships ซึ่งเป็นทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย (เปิดวันนี้ - 30 มิถุนายน 2559) [ 11 พ.ค 2559 ]
ข่าวลำดับที่ 197 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการบรรยาพิเศษเกี่ยวกับรายละเอียดการขอสมัครเข้ารับทุนกองทุนนิวตัน [ 16 มี.ค 2559 ]
ข่าวลำดับที่ 195 2016 Oil Palm Study Tour Fellowship For Excellence in Oil Palm Yield Production and Seed Business [ 24 ก.พ 2559 ]
ข่าวลำดับที่ 193 BIOINFORMATICS AND BIOTECHNOLOGY: TODAY'S TOOLS FOR TOMORROW'S AGRICULTURE IN A WOLRD OF GLOBAL ENVIRONMENTAL CHANGES May 9 - June 7, 2016 [ 26 ม.ค 2559 ]

ข่าว : ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
ข่าวลำดับที่ 158 ประกาศศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร เรื่อง ระเบียบการเบิกจ่ายค่าวัสดุและสารเคมี ค่าจ้างเหมา และค่าเดินทางศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร
[ ประกาศวันที่ : 21 ก.ค 2558 ]

ข่าว : การอบรม/สัมมนา

วันเวลารายละเอียด
1 ก.ค. 25599.00 - 16.00 น.อบรมความรู้เรื่องการสร้างพืช Double haploid และการใช้ Flow cytometer เพื่อตรวจหาจำนวนชุดโครโมโซม วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 9.00 - 16.00 น.
[ ประกาศเมื่อ : 27 พ.ค 2559 ]
29 ก.ค. และ 1 - 4 ส.ค. 2559-ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการ และฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "Precision breeding" ระหว่างวันที่ วันที่ 29 กรกฎาคม และ 1 - 4 สิงหาคม 2559
[ ประกาศเมื่อ : 26 พ.ค 2559 ]

คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติมวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดสัมมนาพิเศษ เรื่อง "Next Generation Sequencing Technology for the Detection and Identification of Viruses in Grapevine" บรรยายโดย Dr.Thierry Wetzel จาก Virology-AlPlanta-Institute for Plant Research ปร ... มีต่อ

คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติมวันที่ 28 เมษายน 2559 ดร.จุฑาเทพ วัชระไชยคุปต์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ให้การต้อนรับ คณาจารย์ ที่นำนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต โครงการจัดตั้งภาควิชาเคมี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ที่เรียนวิชา Laboratory in Instr ... มีต่อ

คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติมวันที่ 28 เมษายน 2559 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้นำคณะนักเรียน ครูและอาจารย์ โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) จำนวน 11 ศูนย์ฯ ที่มาร่วมกิจกรรม 6th SCiUS Forum โดยที่มหาวิทยาลัยเกษต ... มีต่อ

คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติมวันที่ 21 เมษายน 2558 ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดอบรม เรื่อง "การใช้เครื่องมือกลาง" เพื่อให้นิสิตและนักวิจัยใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมี ดร.จุฑาเทพ วัชระไชยคุปต์ เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้อง A-303 ณ อาคารปฏิบัติการวิจัยเทคโนโล ... มีต่อ

คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติมวันที่ 19 เมษายน 2559 ผศ.ดร.เสริมศิริ จันทร์เปรม รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร, รศ.ดร.วิชัย โฆสิตรัตน ที่ปรึกษาศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร และ ผศ.ดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีชีวภาพและความปลอดภัยทางชีวภาพ (BBIC) ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารสมาคม ... มีต่อ


ชมประมวลภาพกิจกรรมทั้งหมด

บทความ/สาระที่น่าสนใจ
ข่าวสารเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร

 

คลิกเพื่ออ่านเอกสารปีที่ 7 ฉบับที่ 4
( ตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2558 )
ดาวน์โหลดเอกสาร
คลิกเพื่ออ่านเอกสารปีที่ 7 ฉบับที่ 3
( กรกฏาคม - กันยายน พ.ศ. 2558 )
ดาวน์โหลดเอกสาร
คลิกเพื่ออ่านเอกสารปีที่ 7 ฉบับที่ 1-2
( มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2558 )
ดาวน์โหลดเอกสาร
คลิกเพื่ออ่านเอกสารปีที่ 6 ฉบับที่ 1 - 4
( มกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2557 )
ดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสารทั้งหมด