ลิงค์ที่น่าสนใจ
ติดต่อเรา

แผนที่สถานที่ตั้งของศูนย์ฯ

Ag-Bio PERDO Facebook

Mail To Me e-mail : kps.cab@ku.ac.th
สำนักงาน บางเขน :
Tel. 0-2942-8361
0-2942-7133
Fax.0-2942-8258

สำนักงาน กำแพงแสน :
Tel. 0-3428-2494 ถึง 97,
0-2942-8010 Ext. 3897-3900
Fax.0-3428-2498

จำนวนผู้เข้าชมเว็บ 36077
(นับตั้งแต่ 04/05/2553)

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

คลิกเพื่อดาว์นโหลดแบบฟอร์ม

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ระบบลงทะเบียนผ่านเว็บ

ระบบการขอใบขอจบการศึกษา

บริการน้ำบริสุทธิ์

คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารข่าว/ประกาศ: บัณฑิตวิทยาลัย
ข่าวลำดับที่ 161 ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2558 สําหรับนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกําแพงแสน [ 4 ส.ค 2558 ]
ข่าวลำดับที่ 157 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดการจัดทำบัตรประจำตัวนิสิต ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 [ 10 ก.ค 2558 ]
ข่าวลำดับที่ 141 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การจัดพิมพ์วิทยานิพนธ์รูปแบบใหม่ [ 6 มี.ค 2558 ]
ข่าวลำดับที่ 130 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดส่งโครงการวิทยานิพนธ์ของนิสิตบัณฑิตศึกษา [ 25 ก.ย 2557 ]
ข่าวลำดับที่ 132 ประกาศ บัณฑิตวิทยาลัย เปิดระบบยื่นคำร้องผ่านระบบออนไลน์ (OGRF)อย่างเป็นทางการ [ 15 มิ.ย 2556 ]

ข่าว : การศึกษาและทุน
ข่าวลำดับที่ 185 ประชาสัมพันธ์โครงการทุนวิจัยระดับปริญญาเอก (Posdoctoral Fellowship 2016) [ 26 พ.ย 2558 ]
ข่าวลำดับที่ 182 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำปี 2559-2560 ณ Tokyo Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น [ 23 พ.ย 2558 ]
ข่าวลำดับที่ 179 ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นระดับปริญญาเอก " Special Course for Sustainable Agriculture 2016 " จาก The University of Tokyo ประเทศญี่ปุ่น [ 13 พ.ย 2558 ]
ข่าวลำดับที่ 178 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. เปิดรับสมัครขอรับทุนวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2559 [ 13 พ.ย 2558 ]
ข่าวลำดับที่ 177 ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา " Hokkaido University President's Fellowship 2016 " [ 13 พ.ย 2558 ]

ข่าว : ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
ข่าวลำดับที่ 184 ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2559-2560 จาก National Chung Hsing University ไต้หวัน
[ ประกาศวันที่ : 26 พ.ย 2558 ]
ข่าวลำดับที่ 183 ประกาศจากสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แจ้งงดการให้บริการอินเตอร์ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น
[ ประกาศวันที่ : 25 พ.ย 2558 ]
ข่าวลำดับที่ 181 Offengurg University - LIst of English Taught Courses and Application Information
[ ประกาศวันที่ : 13 พ.ย 2558 ]
ข่าวลำดับที่ 173 Asian Youth Leaders Travel and Learning Camp (AYLTLC) 2016
[ ประกาศวันที่ : 6 ต.ค 2558 ]
ข่าวลำดับที่ 158 ประกาศศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร เรื่อง ระเบียบการเบิกจ่ายค่าวัสดุและสารเคมี ค่าจ้างเหมา และค่าเดินทางศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร
[ ประกาศวันที่ : 21 ก.ค 2558 ]

ข่าว : การอบรม/สัมมนา
ไม่มีข้อมูล

คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติมวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 บุคลากรของศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปี 2558 นำไปถวายให้ วัดป่าศรัทธาธรรม (บ้านหนองขาม) ตําบลทุ่งขวาง อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดย บุคลากร และนิสิต ร่วมในงานบุญจำนวน 13 คน ... มีต่อ

คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติมวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 ผศ.ดร.เสริมศิริ จันทร์เปรม รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร และผศ.ดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีชีวภาพและความปลอดภัยทางชีวภาพ (BBIC) ให้การต้อนรับ พลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ ประธานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบัญญั ... มีต่อ

คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติมวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดอบรม เรื่อง "การใช้กล้องจุลทรรศน์" เพื่อให้นิสิตและนักวิจัยใช้เครื่องมืออย่างถูกต้องและเหมาะสม บรรยายโดย ดร.จุฑาเทพ วัชระไชยคุปต์ ณ ห้อง A-328 ณ อาคารปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร มหาวิท ... มีต่อ

คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติมวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตบัณฑิตศึกษาสาขาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร จำนวน 12 คนร่วมงานวันสถาปนาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครบรอบ 36 ปี และวางพวงมาลาคารวะต่อ หม่อมหลวงชูชาติ กำภู อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็นผู้วางแผนก่อตั้งมหาวิทยา ... มีต่อ

คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติมวันที่ 29 ตุลาคม 2558 ผศ.ดร.เสริมศิริ จันทร์เปรม รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร และ ผศ.นรุณ วรามิตร รักษาการผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ วิทยาเขตกำแพงแสน ให้การต้อนรับ อาจารย์และนักศึกษาจาก School of Life Sciences and Technology of Bandung, Institute of Techno ... มีต่อ


ชมประมวลภาพกิจกรรมทั้งหมด

บทความ/สาระที่น่าสนใจ
ข่าวสารเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร

 

คลิกเพื่ออ่านเอกสารปีที่ 7 ฉบับที่ 1-2
( มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2558 )
ดาวน์โหลดเอกสาร
คลิกเพื่ออ่านเอกสารปีที่ 6 ฉบับที่ 1 - 4
( มกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2557 )
ดาวน์โหลดเอกสาร
คลิกเพื่ออ่านเอกสารปีที่ 5 ฉบับที่ 3-4
( กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2556 )
ดาวน์โหลดเอกสาร
คลิกเพื่ออ่านเอกสารปีที่ 5 ฉบับที่ 1-2
( มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2556 )
ดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสารทั้งหมด