ลิงค์ที่น่าสนใจ
ติดต่อเรา

แผนที่สถานที่ตั้งของศูนย์ฯ

Ag-Bio PERDO Facebook

Mail To Me e-mail : kps.cab@ku.ac.th
สำนักงาน บางเขน :
Tel. 0-2942-8361
0-2942-7133
Fax.0-2942-8258

สำนักงาน กำแพงแสน :
Tel. 0-3435 3217 ถึง 20
Fax.0-3435 3222
Moblie 09 1774 0091

จำนวนผู้เข้าชมเว็บ 42580
(นับตั้งแต่ 04/05/2553)


คลิกเพื่อดาว์นโหลดแบบฟอร์ม

ระบบลงทะเบียนผ่านเว็บ

คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

ระบบการขอใบขอจบการศึกษา

 

ข่าว/ประกาศ: บัณฑิตวิทยาลัย
ไม่พบข้อมูล


ข่าว : การศึกษาและทุน
ไม่พบข้อมูล


ข่าว : ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
ข่าวลำดับที่ 211 ประกาศศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
[ ประกาศวันที่ : 1 มิ.ย 2559 ]
ข่าวลำดับที่ 205 การจัดการของเสียจากห้องปฏิบัติการ Lab waste management (รวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ฉลาก และแบบฟอร์มต่าง ๆ)
[ ประกาศวันที่ : 31 พ.ค 2559 ]

ข่าว : การอบรม/สัมมนา
ไม่มีข้อมูล

คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติมวันที่ 15 มกราคม 2562 รศ.ดร.วิชัย โฆสิตรัตน รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ และคณาจารย์ประจำศูนย์ฯ ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร นำโดย Dr. Fenghua Yao, Deputy Administrative Dean, College of Bioscience and Biotechnology, Yangzhou University ประเทศสาธารณรัฐปร ...มีต่อ

คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติมวันที่ 10 มกราคม 2562 ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ร่วมจัดกิจกรรม Science Zone ภายใต้แนวคิด "Sufficient economy for sustainable future" ให้แก่นักเรียน และครูชาวไทย และชาวต่างชาติ จำนวน 36 คน ที่มาร่วมงาน Thailand International Science Fair 2019 (TISF 2019) ระหว่างวันที่ 8 - 11 มกราคม 2562 จัดโดยโรงเรีย ...มีต่อ

คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติมวันที่ 8 มกราคม 2562 ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร นิมนต์พระภิกษุสงฆ์จำนวน 9 รูป จากวัดทุ่งกระพังโหม ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม มาเจริญพระพุทธมนต์ และถวายภัตราหารเพล เพื่อเป็นศิริมงคล เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ปร ...มีต่อ

คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติมวันที่ 17 ธันวาคม 2561 รศ.ดร.วิชัย โฆสิตรัตน รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ และคณาจารย์ประจำศูนย์ฯ ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร จาก Environment and Plant Protection Institute, Chinese Academy of Tropical Agricultural Sciences จากสาะรณรัฐประชาชนจีน จ ...มีต่อ

คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติมวันที่ 13 ธันวาคม 2561 รศ.ดร.คนึงนิตย์ เหรียญวราการ ประธานคณะกรรมการทวบสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา โครงการสหวิทยาการบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ดำเนินการทวนสอ ...มีต่อ


ชมประมวลภาพกิจกรรมทั้งหมด

บทความ/สาระที่น่าสนใจ
ข่าวสารเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร

 

คลิกเพื่ออ่านเอกสารปีที่ 10 ฉบับที่ 2
( เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2561 )
ดาวน์โหลดเอกสาร
คลิกเพื่ออ่านเอกสารปีที่ 10 ฉบับที่ 1
( มกราคม - มีนาคม 2561 )
ดาวน์โหลดเอกสาร
คลิกเพื่ออ่านเอกสารปีที่ 9 ฉบับที่ 4
( ตุลาคม - ธันวาคม 2560 )
ดาวน์โหลดเอกสาร
คลิกเพื่ออ่านเอกสารปีที่ 9 ฉบับที่ 3
( กรกฎาคม - กันยายน 2560 )
ดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสารทั้งหมด