ลิงค์ที่น่าสนใจ
ติดต่อเรา

แผนที่สถานที่ตั้งของศูนย์ฯ

Ag-Bio PERDO Facebook

Mail To Me e-mail : kps.cab@ku.ac.th
สำนักงาน บางเขน :
Tel. 0-2942-8361
0-2942-7133
Fax.0-2942-8258

สำนักงาน กำแพงแสน :
Tel. 0-3428-2494 ถึง 97,
0-2942-8010 Ext. 3897-3900
Fax.0-3428-2498

จำนวนผู้เข้าชมเว็บ 07041
(นับตั้งแต่ 04/05/2553)


คลิกเพื่อดาว์นโหลดแบบฟอร์ม

ระบบลงทะเบียนผ่านเว็บ

คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

ระบบการขอใบขอจบการศึกษา

 

ข่าว/ประกาศ: บัณฑิตวิทยาลัย
ข่าวลำดับที่ 214 กำหนดการสอบปากเปล่าขึ้นสุดท้าย การส่งเล่มวิทยานิพนธ์ และการขอจบการศึกษา ประจำปีภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 [ 28 มิ.ย 2559 ]
ข่าวลำดับที่ 215 กำหนดการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย การส่งเล่มวิทยานิพนธ์ และการขอจบการศึกษา ประจำภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ. 2560 [ 28 มิ.ย 2559 ]
ข่าวลำดับที่ 216 กำหนดการสอบประมวลความรู้ และการขอจบการศึกษา สำหรับหลักสูตรแผน ข ประจำปีการศึกษา 2559 [ 28 มิ.ย 2559 ]
ข่าวลำดับที่ 209 ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ข้อบังคับว่าด้วยเรื่องการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2556 [ 1 มิ.ย 2559 ]
ข่าวลำดับที่ 203 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง แบบฟอร์มการส่งรายงานผลการเรียนตามหลักสูตร [ 31 พ.ค 2559 ]

ข่าว : การศึกษาและทุน
ข่าวลำดับที่ 233 ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา สาขาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560 [ 19 ม.ค 2560 ]

ข่าว : ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
ข่าวลำดับที่ 234 ขอเรียนเชิญร่วมทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
[ ประกาศวันที่ : 1 ก.พ 2560 ]
ข่าวลำดับที่ 211 ประกาศศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
[ ประกาศวันที่ : 1 มิ.ย 2559 ]
ข่าวลำดับที่ 210 ประกาศศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร เรื่อง "ข้อปฏิบัติทางการเงิน"
[ ประกาศวันที่ : 1 มิ.ย 2559 ]
ข่าวลำดับที่ 205 การจัดการของเสียจากห้องปฏิบัติการ Lab waste management (รวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ฉลาก และแบบฟอร์มต่าง ๆ)
[ ประกาศวันที่ : 31 พ.ค 2559 ]
ข่าวลำดับที่ 204 ประกาศ แจ้งการเปลี่ยนแปลงระบบการชำระเงิน และการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2557
[ ประกาศวันที่ : 31 พ.ค 2559 ]

ข่าว : การอบรม/สัมมนา
ไม่มีข้อมูล

คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติมวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ร่วมกับ บริษัท QIAGEN Thailand จำกัด จัดสัมมนาพิเศษ เรื่อง "Novel Solutions for Real-Time PCR in Genotyping, Gene expression and Gene Regulation" โดยมี คุณนริศา ดาวา (Sales Application Specialist) เป็นวิทยากร ณ ห้อง A- ... มีต่อ

คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติมวันที่ 23 มกราคม 2560 ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดอบรม เรื่อง "การใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ส่วนกลาง" ให้กับนิสิตและนักวิจัย เพื่อให้มีทักษะสามารถใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมี ดร.จุฑาเทพ วัชระไชยคุปต์ เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้อง ... มีต่อ

คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติม28 ธันวาคม 2559 ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ได้นิมนต์พระภิกษุสงฆ์จำนวน 9 รูป จากวัดดอนเตาอิฐ ต.สระสี่มุม อ.กำแพงแสน มาเจริญพระพุทธมนต์ และถวายภัตราหารเพล เพื่อเป็นศิริมงคล เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ประจำปี 2560 ให้กับ คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตบัณฑิตศึกษา สาขาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร โด ... มีต่อ

คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติมวันที่ 14 ธันวาคม 2559 รศ.ดร.จุลภาค คุ้นวงศ์ และ ผศ.ดร.รัชนี ฮงประยูร รองผู้อำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ให้การต้อนรับ Dr.Zhen Yuanlin Vice President จาก Jiangsu Normal University พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร จำนวน 6 คน และเจ้าหน้าที่จากกองวิเทศสัมพันธ์ จำนวน 2 คน เพื่อหารื ... มีต่อ

คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติมศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร และ University of Tsukuba University ร่วมจัดการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาสาขาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ครั้งที่ 7 (The 7th AG-BIO/PERDO Graduate Conference on Agricultural Biotechnology and KU-UT Joint Seminar IV) ... มีต่อ


ชมประมวลภาพกิจกรรมทั้งหมด

บทความ/สาระที่น่าสนใจ
ข่าวสารเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร

 

คลิกเพื่ออ่านเอกสารปีที่ 8 ฉบับที่ 3
( กรกฏาคม - กันยายน 2559 )
ดาวน์โหลดเอกสาร
คลิกเพื่ออ่านเอกสารปีที่ 8 ฉบับที่ 2
( เมษายน - มิถุนายน 2559 )
ดาวน์โหลดเอกสาร
คลิกเพื่ออ่านเอกสารปีที่ 8 ฉบับที่ 1
( มกราคม - มีนาคม 2559 )
ดาวน์โหลดเอกสาร
คลิกเพื่ออ่านเอกสารปีที่ 7 ฉบับที่ 4
( ตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2558 )
ดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสารทั้งหมด