ผลงานทางวิชาการ

การเสนอผลงานวิจัยทางวิชาการ
(แบ่งตามกลุ่มเจ้าของผลงาน)
    อาจารย์หรือนักวิจัย
    นิสิต

ผลการวิจัยสิ่งตีพิมพ์
(แบ่งตามกลุ่มเจ้าของผลงาน)
    อาจารย์หรือนักวิจัย
    นิสิต

    วิทยานิพนธ์นิสิต ที่สำเร็จการศึกษา

ลิงค์ที่น่าสนใจ
ติดต่อเรา

แผนที่สถานที่ตั้งของศูนย์ฯ

Ag-Bio PERDO Facebook

Mail To Me e-mail : kps.cab@ku.ac.th
สำนักงาน บางเขน :
Tel. 0-2942-8361
0-2942-7133
Fax.0-2942-8258

สำนักงาน กำแพงแสน :
Tel. 0-3428-2494 ถึง 97,
0-2942-8010 Ext. 3897-3900
Fax.0-3428-2498

จำนวนผู้เข้าชมเว็บ 00000
(นับตั้งแต่ 04/05/2553)

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

คลิกเพื่อดาว์นโหลดแบบฟอร์ม

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ระบบลงทะเบียนผ่านเว็บ

ระบบการขอใบขอจบการศึกษา

บริการน้ำบริสุทธิ์

คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารข่าว/ประกาศ: บัณฑิตวิทยาลัย
ข่าวลำดับที่ 128 [ 27 ม.ค 2558 ] ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง แบบฟอร์มการส่งรายงานผลการเรียนตามหลักสูตร
ข่าวลำดับที่ 129 [ 27 ต.ค 2557 ] ทุนการศึกษา มูลนิธิการศึกษาเชล 100 ปี ว่าด้วยทุนสนับสนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
ข่าวลำดับที่ 130 [ 25 ก.ย 2557 ] ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดส่งโครงการวิทยานิพนธ์ของนิสิตบัณฑิตศึกษา
ข่าวลำดับที่ 131 [ 25 ก.ย 2557 ] ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ทุนอุดหนุนการค้นคว้าและวิจัยประเภทวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2557
ข่าวลำดับที่ 132 [ 15 มิ.ย 2556 ] ประกาศ บัณฑิตวิทยาลัย เปิดระบบยื่นคำร้องผ่านระบบออนไลน์ (OGRF)อย่างเป็นทางการ

ข่าว : การศึกษา
ข่าวลำดับที่ 127 ปฏิทินการศึกษาภาคปลาย พ.ศ. 2557 และภาคฤดูร้อน 2558 (สำหรับนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตกำแพงแสน) [ 28 ก.พ 2556 ]
ข่าวลำดับที่ 124 รายวิชาที่เปิดสอน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2557 [ 17 ธ.ค 2557 ]

ข่าว : ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
ไม่พบข้อมูล


ข่าว : การอบรม/สัมมนา

วันเวลารายละเอียด
4 ก.พ. 5813.30-15.30 น.สัมมนาเชิงวิชาการ "Next-Generation Sequencing & Applications in Agricultural"
[ ประกาศเมื่อ : 27 ม.ค 2558 ]
6 ก.พ. 5813.00 - 16.15 น.อบรมและหารือ "การบริหารจัดการของเสียอันตรายที่เกิดขึ้นภายในห้องปฏิบัติการ"
[ ประกาศเมื่อ : 26 ม.ค 2558 ]

คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติม24-26 มกราคม 2558 คณาจารย์ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร และคณะเกษตร กำแพงแสน รวม 4 ท่าน นำโดย ผศ.ดร.เสริมศิริ จันทร์เปรม รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ร่วมเป็นกรรมการตัดสินการประกวดผลไม้ยักษ์, พืชผักสวนครัว และ กล้วยไม้ตัดดอก ในงานนมัสการปิดทองพระประจำปี ณ วัดบางช้างเห ... มีต่อ

คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติม19-22 มกราคม 2558 ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร โดยความร่วมมือกับสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง (THAIST) ภายใต้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) จัดโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการปรับปรุงพันธุ์พืช และการผลิตพันธุ์พืช และเมล็ดพันธุ์ โดยสร้างความ ... มีต่อ

คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติม16 มกราคม 2558 ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ได้นิมนต์พระภิกษุสงฆ์จำนวน 9 รูป จากวัดนิยมธรรมวราราม ต.ทุ่งบัว อ.กำแพงแสน มาเจริญพระพุทธมนต์ และถวายภัตราหารเพลเพื่อเป็นศิริมงคล เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ให้กับบุคลากร และนิสิตบัณฑิตศึกษา สาขาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร โดยมีผู้เข้าร่วมงานบุญจำ ... มีต่อ

คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติมวันที่ 10 มกราคม 2558 คณาจารย์ ของศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ร่วมเป็นเกียรติ แสดงความยินดี และถ่ายภาพร่วมกับบัณฑิตของศูนย์ฯ ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ปีการศึกษา 2556 ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต จำนวน 7 คน และ วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต จำนวน ... มีต่อ

คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติมวันที่ 10 ธันวาคม 2557 ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร โดย ดร.วิชัย โฆสิตรัตน ให้การต้อนรับ ท่านทูตพาณิชย์ จิรวุฒิ สุวรรณอาจ ประจำกรุงอาบูจา ประเทศไนจีเรีย ซึ่งนำคณะผู้บริหารทางการเกษตร จาก Ferderal Minitry of Agriculture & Rural Development ประเทศไนจีเรีย นำโดย Dr.Damilola Emma ... มีต่อ


ชมประมวลภาพกิจกรรมทั้งหมด

บทความ/สาระที่น่าสนใจ
ข่าวสารเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร

 

คลิกเพื่ออ่านเอกสารปีที่ 5 ฉบับที่ 3-4
( กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2556 )
ดาวน์โหลดเอกสาร
คลิกเพื่ออ่านเอกสารปีที่ 5 ฉบับที่ 1-2
( มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2556 )
ดาวน์โหลดเอกสาร
คลิกเพื่ออ่านเอกสารปีที่ 4 ฉบับที่ 1 - 4
( มกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2555 )
ดาวน์โหลดเอกสาร
คลิกเพื่ออ่านเอกสารปีที่ 3 ฉบับที่ 4
( ตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2554 )
ดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสารทั้งหมด