ลิงค์ที่น่าสนใจ
ติดต่อเรา

แผนที่สถานที่ตั้งของศูนย์ฯ

Ag-Bio PERDO Facebook

Mail To Me e-mail : kps.cab@ku.ac.th
สำนักงาน บางเขน :
Tel. 0-2942-8361
0-2942-7133
Fax.0-2942-8258

สำนักงาน กำแพงแสน :
Tel. 0-3428-2494 ถึง 97,
0-2942-8010 Ext. 3897-3900
Fax.0-3428-2498

จำนวนผู้เข้าชมเว็บ 22653
(นับตั้งแต่ 04/05/2553)

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

คลิกเพื่อดาว์นโหลดแบบฟอร์ม

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ระบบลงทะเบียนผ่านเว็บ

ระบบการขอใบขอจบการศึกษา

บริการน้ำบริสุทธิ์

คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารข่าว/ประกาศ: บัณฑิตวิทยาลัย
ข่าวลำดับที่ 165 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ทุนวิจัยผู้ช่วยสอนประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2558 [ 25 ส.ค 2558 ]
ข่าวลำดับที่ 161 ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2558 สําหรับนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกําแพงแสน [ 4 ส.ค 2558 ]
ข่าวลำดับที่ 157 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดการจัดทำบัตรประจำตัวนิสิต ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 [ 10 ก.ค 2558 ]
ข่าวลำดับที่ 145 ประกาศบัณฑตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดบนานาชาติ ประจําปีงบประมาณ 2558 สําหรบนิสิตที่เข้าศึกษาภาคต้น ปีการศึกษา 2558 [ 7 พ.ค 2558 ]
ข่าวลำดับที่ 141 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การจัดพิมพ์วิทยานิพนธ์รูปแบบใหม่ [ 6 มี.ค 2558 ]
ข่าวลำดับที่ 130 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดส่งโครงการวิทยานิพนธ์ของนิสิตบัณฑิตศึกษา [ 25 ก.ย 2557 ]
ข่าวลำดับที่ 132 ประกาศ บัณฑิตวิทยาลัย เปิดระบบยื่นคำร้องผ่านระบบออนไลน์ (OGRF)อย่างเป็นทางการ [ 15 มิ.ย 2556 ]

ข่าว : การศึกษา
ไม่พบข้อมูล


ข่าว : ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
ข่าวลำดับที่ 158 ประกาศศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร เรื่อง ระเบียบการเบิกจ่ายค่าวัสดุและสารเคมี ค่าจ้างเหมา และค่าเดินทางศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร
[ ประกาศวันที่ : 21 ก.ค 2558 ]

ข่าว : การอบรม/สัมมนา

วันเวลารายละเอียด
10 - 11 ก.ย. 2558-ขอเชิญเข้าร่วมและนำเสนอผลงานการประชุมวิชาการจีโนมิกส์ ชีวสารสนเทศศาสตร์ และชีววิทยาเชิงระบบ วันที่ 10 - 11 กันยายน 2558 ณ ไบเทคบางนา กรุงเทพฯ (เปิดรับบทความวิจัยถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2558)
[ ประกาศเมื่อ : 2 ก.ค 2558 ]

คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติมวันที่ 25 สิงหาคม 2558 รศ.ดร.วิชัย โฆสิตรัตน ที่ปรึกษาศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ให้การต้อนรับ ผู้บริหาร บริษัท อายิโนะโมโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 2 คน คุณ Takayoshi Iwai ผู้จัดการกองเทคโนโลยี และดร.ดวงพร มรกตกาล รองผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพและงานวิชาการ ที่มาปรึกษาหารือ ... มีต่อ

คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติมวันที่ 18 - 19 สิงหาคม 2558 ห้องปฏิบัติการชีวฟิสิกส์ของพืช ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ในความดูแลของ ศ.ดร.สุนทรี ยิ่งชัชวาลย์ นำโดยนายพรชัย ไพบูลย์ นักวิจัยและทีมนักวิจัยให้การฝึกอบรมการใช้เครื่องมือด้านชีวฟิสิกส์ของพืช เช่น เครื่องวัดอัตราการสังเคราะห์แสงของพืช ให้กับบุคลา ... มีต่อ

คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติมวันที่ 17 - 21 สิงหาคม 2558 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง (Thailand Advanced Institute of Science and Technology: THAIST) ภายใต้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ร่ ... มีต่อ

คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติมวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ร่วมแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2558 นำไปถวายให้กับ วัดสว่างชาติประชาบำรุง ตําบลกำแพงแสน อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยมี คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ร่วมในงานบุญ ... มีต่อ

คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติมวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิตบัณฑิต และบุคลากร ของศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ได้ร่วมขบวนพาเหรดกับบุคลากรคณะเกษตร กำแพงแสน ในงานกีฬาบุคลากรภายใน วิทยาเขตกำแพงแสน 2557 ณ สนามฟุตบอล หน้าอาคารพละศึกษา 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ... มีต่อ


ชมประมวลภาพกิจกรรมทั้งหมด

บทความ/สาระที่น่าสนใจ
ข่าวสารเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร

 

คลิกเพื่ออ่านเอกสารปีที่ 6 ฉบับที่ 1 - 4
( มกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2557 )
ดาวน์โหลดเอกสาร
คลิกเพื่ออ่านเอกสารปีที่ 5 ฉบับที่ 3-4
( กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2556 )
ดาวน์โหลดเอกสาร
คลิกเพื่ออ่านเอกสารปีที่ 5 ฉบับที่ 1-2
( มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2556 )
ดาวน์โหลดเอกสาร
คลิกเพื่ออ่านเอกสารปีที่ 4 ฉบับที่ 1 - 4
( มกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2555 )
ดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสารทั้งหมด