ลิงค์ที่น่าสนใจ
ติดต่อเรา

แผนที่สถานที่ตั้งของศูนย์ฯ

Ag-Bio PERDO Facebook

Mail To Me e-mail : kps.cab@ku.ac.th
สำนักงาน บางเขน :
Tel. 0-2942-8361
0-2942-7133
Fax.0-2942-8258

สำนักงาน กำแพงแสน :
Tel. 0-3428-2494 ถึง 97,
0-2942-8010 Ext. 3897-3900
Fax.0-3428-2498

จำนวนผู้เข้าชมเว็บ 04576
(นับตั้งแต่ 04/05/2553)

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

คลิกเพื่อดาว์นโหลดแบบฟอร์ม

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ระบบลงทะเบียนผ่านเว็บ

ระบบการขอใบขอจบการศึกษา

บริการน้ำบริสุทธิ์

คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารข่าว/ประกาศ: บัณฑิตวิทยาลัย
ข่าวลำดับที่ 192 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ฐานข้อมูลบัณฑิตศึกษาในส่วนของอาจารย์บัณฑิตวิทยาลัย และนิสิตในความดูแล [ 26 ม.ค 2559 ]
ข่าวลำดับที่ 191 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ผลสอบภาษาอังกฤษของผู้เข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก [ 18 ม.ค 2559 ]
ข่าวลำดับที่ 161 ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2558 สําหรับนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกําแพงแสน [ 4 ส.ค 2558 ]
ข่าวลำดับที่ 157 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดการจัดทำบัตรประจำตัวนิสิต ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 [ 10 ก.ค 2558 ]
ข่าวลำดับที่ 141 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การจัดพิมพ์วิทยานิพนธ์รูปแบบใหม่ [ 6 มี.ค 2558 ]

ข่าว : การศึกษาและทุน
ข่าวลำดับที่ 193 BIOINFORMATICS AND BIOTECHNOLOGY: TODAY'S TOOLS FOR TOMORROW'S AGRICULTURE IN A WOLRD OF GLOBAL ENVIRONMENTAL CHANGES May 9 - June 7, 2016 [ 26 ม.ค 2559 ]
ข่าวลำดับที่ 190 การเปิดรับสมัครทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 19 ประเภททุนปกติ [ 15 ม.ค 2559 ]

ข่าว : ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
ข่าวลำดับที่ 184 ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2559-2560 จาก National Chung Hsing University ไต้หวัน
[ ประกาศวันที่ : 26 พ.ย 2558 ]
ข่าวลำดับที่ 173 Asian Youth Leaders Travel and Learning Camp (AYLTLC) 2016
[ ประกาศวันที่ : 6 ต.ค 2558 ]
ข่าวลำดับที่ 158 ประกาศศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร เรื่อง ระเบียบการเบิกจ่ายค่าวัสดุและสารเคมี ค่าจ้างเหมา และค่าเดินทางศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร
[ ประกาศวันที่ : 21 ก.ค 2558 ]

ข่าว : การอบรม/สัมมนา
ไม่มีข้อมูล

คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติมวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ครั้งที่ 1/2559 โดยมีคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ฯ จากสถาบันเครือข่ายศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร จากมหาวิทยาลัย ... มีต่อ

คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติมวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 ดร.พงศ์เทพ อัครธนกุล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ได้เชิญประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำสาขาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ครั้งที่ 1/2559 ณ ห้องประชุม A-219 อาคารปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวั ... มีต่อ

คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติมวันที่ 28 มกราคม 2559 รศ.ดร.วิชัย โฆสิตรัตน ที่ปรึกษาศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ให้การต้อนรับ ผู้บริหาร บริษัท อายิโนะโมโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด โดยมี นาย Takayoshi Iwai ผู้จัดการกองเทคโนโลยีและวิศวกรรม ของบริษัทฯ และเจ้าหน้าที่ จำนวน 4 ท่าน มาปรึกษาหารือในความร่วมมือทางวิชาการ ... มีต่อ

คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติมวันที่ 26 มกราคม 2559 ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดสัมมนาพิเศษ เรื่อง "Immortal Lines: creation and application in plant breeding" บรรยายโดย Professor Hans de Jong จาก Wageningen University ณ ห้อง A-106 ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ... มีต่อ

คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติมวันที่ 25 - 27 มกราคม 2559 Dr. Hugo Volkaert หัวหน้าห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพด้านความหลากหลายและอนุรักษ์พืช ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ร่วมให้คำปรึกษากับ Professor Hans de Jong (Professor of Plant Cytogenetics) และ Mr. Fajarudin Ahmad นักศึกษาปริญญาเอก จาก Wageningen Univ ... มีต่อ


ชมประมวลภาพกิจกรรมทั้งหมด

บทความ/สาระที่น่าสนใจ
ข่าวสารเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร

 

คลิกเพื่ออ่านเอกสารปีที่ 7 ฉบับที่ 3
( กรกฏาคม - กันยายน พ.ศ. 2558 )
ดาวน์โหลดเอกสาร
คลิกเพื่ออ่านเอกสารปีที่ 7 ฉบับที่ 1-2
( มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2558 )
ดาวน์โหลดเอกสาร
คลิกเพื่ออ่านเอกสารปีที่ 6 ฉบับที่ 1 - 4
( มกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2557 )
ดาวน์โหลดเอกสาร
คลิกเพื่ออ่านเอกสารปีที่ 5 ฉบับที่ 3-4
( กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2556 )
ดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสารทั้งหมด