ลิงค์ที่น่าสนใจ
ติดต่อเรา

แผนที่สถานที่ตั้งของศูนย์ฯ

Ag-Bio PERDO Facebook

Mail To Me e-mail : kps.cab@ku.ac.th
สำนักงาน บางเขน :
Tel. 0-2942-8361
0-2942-7133
Fax.0-2942-8258

สำนักงาน กำแพงแสน :
Tel. 0-3435 3217 ถึง 20
Fax.0-3435 3222
Moblie 09 1774 0091

จำนวนผู้เข้าชมเว็บ 52498
(นับตั้งแต่ 04/05/2553)


คลิกเพื่อดาว์นโหลดแบบฟอร์ม

ระบบลงทะเบียนผ่านเว็บ

คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

ระบบการขอใบขอจบการศึกษา

 

ข่าว/ประกาศ: บัณฑิตวิทยาลัย
ไม่พบข้อมูล


ข่าว : การศึกษาและทุน
ไม่พบข้อมูล


ข่าว : ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
ข่าวลำดับที่ 205 การจัดการของเสียจากห้องปฏิบัติการ Lab waste management (รวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ฉลาก และแบบฟอร์มต่าง ๆ)
[ ประกาศวันที่ : 31 พ.ค 2559 ]

ข่าว : การอบรม/สัมมนา
ไม่มีข้อมูล

คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติมวันที่ 10 กันยายน 2562 คณาจารย์ และนิสิตระดับปริญญาตรี จาก University of Miyazaki ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 12 คน เข้าศึกษาดูงาน เยี่ยมชมห้องปฏิบัตการวิจัยชของศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร โดยมี ดร.อรอุบล ชมเดช ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีชี ...มีต่อ

คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติมวันที่ 5 - 6 กันยายน 2562 ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้บริการจัดฝึกอบรมวิชาการ เรื่อง "การวิเคราะห์ Genome Wide Association Study (GWAS)" เพื่อใช้ในงานปรับปรุงพันธุ์พืช แก่ นักวิจัย ฝ่ายวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวโพด บริษัท เ ...มีต่อ

คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติมวันที่ 3 กันยายน 2562 ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดอบรมสัมมนาพิเศษ เรื่อง "Thai Banana Cryopreservation and Germplasm Management" บรรยายโดย ดร.อารยา อาจเจริญ เทียนหอม อาจารย์สังกัดภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร ณ ห้อง A-106 ณ ศูนย์เทคโนโลยีชีว ...มีต่อ

คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติมวันที่ 3 กันยายน 2562 ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดอบรมสัมมนาพิเศษ เรื่อง "Banana blood disease in Thailand" บรรยายโดย ดร.ประภาษ กาวิชา อาจารย์สังกัดภาควิชาเกษตรและทรัพยากร คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมการเกษตร ณ ...มีต่อ

คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติมวันที่ 29 สิงหาคม 2562 ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดสัมมนา เรื่อง "Perspective on small grain breeding: Farmers and Industries linkage" บรรยายโดย Prof. David Hole, Professor of Plant Breeding and Genetics จาก Utah State University, USA การสัมมนาครั้งนี้ จัดเป็นส่วนหนึ่งของวิชา 01555691 Advance Research Method Agri Biotech ภา ...มีต่อ


ชมประมวลภาพกิจกรรมทั้งหมด

บทความ/สาระที่น่าสนใจ
ข่าวสารเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร

 

คลิกเพื่ออ่านเอกสารปีที่ 10 ฉบับที่ 2
( เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2561 )
ดาวน์โหลดเอกสาร
คลิกเพื่ออ่านเอกสารปีที่ 10 ฉบับที่ 1
( มกราคม - มีนาคม 2561 )
ดาวน์โหลดเอกสาร
คลิกเพื่ออ่านเอกสารปีที่ 9 ฉบับที่ 4
( ตุลาคม - ธันวาคม 2560 )
ดาวน์โหลดเอกสาร
คลิกเพื่ออ่านเอกสารปีที่ 9 ฉบับที่ 3
( กรกฎาคม - กันยายน 2560 )
ดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสารทั้งหมด