ผลงานทางวิชาการ

การเสนอผลงานวิจัยทางวิชาการ
(แบ่งตามกลุ่มเจ้าของผลงาน)
    อาจารย์หรือนักวิจัย
    นิสิต

ผลการวิจัยสิ่งตีพิมพ์
(แบ่งตามกลุ่มเจ้าของผลงาน)
    อาจารย์หรือนักวิจัย
    นิสิต

    วิทยานิพนธ์นิสิต ที่สำเร็จการศึกษา

ลิงค์ที่น่าสนใจ
ติดต่อเรา

แผนที่สถานที่ตั้งของศูนย์ฯ

Ag-Bio PERDO Facebook

Mail To Me e-mail : kps.cab@ku.ac.th
สำนักงาน บางเขน :
Tel. 0-2942-8361
0-2942-7133
Fax.0-2942-8258

สำนักงาน กำแพงแสน :
Tel. 0-3428-2494 ถึง 97,
0-2942-8010 Ext. 3897-3900
Fax.0-3428-2498

จำนวนผู้เข้าชมเว็บ 00000
(นับตั้งแต่ 04/05/2553)

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

คลิกเพื่อดาว์นโหลดแบบฟอร์ม

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ระบบลงทะเบียนผ่านเว็บ

ระบบการขอใบขอจบการศึกษา

บริการน้ำบริสุทธิ์

คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย

ข่าว : การศึกษา
ไม่พบข้อมูล


ข่าว : ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
ข่าวลำดับที่ 116 สมัครสมาชิกวารสารเกษตรอภิรมย์
[ ประกาศวันที่ : 17 ก.ย 2557 ]

ข่าว : การอบรม/สัมมนา

วันเวลารายละเอียด
9 - 21 พ.ย. 2557 และ 24 - 26 พ.ย. 2557-การฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง Commercial Plant Breeding Operation และ Germplasm Database and Germplasm Selection
[ ประกาศเมื่อ : 28 ต.ค 2557 ]

คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติมวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตบัณฑิตศึกษาสาขาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร จำนวน 15 คนร่วมงานวันสถาปนาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครบรอบ 35 ปี และวางพวงมาลาคารวะต่อ หม่อมหลวงชูชาติ กำภู อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็นผู้วางแผนก่อตั้งมหาวิทยา ... มีต่อ

คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติมวันที่ 10 - 12 พฤศจิกายน 2557 ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการวิชาการ เรื่อง "Mini - Course on Fungal Bioinformatics" บรรยายDr. Vipaporn Phuntumart, Bowling Green State University, Ohio, USA ณ ห้อง A-123, A-420 ณ ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสต ... มีต่อ

คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติมโครงการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี Innovative Seed Quality Management รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 6 - 9 ตุลาคม 2557 ณ ห้อง A104 อาคารปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม ... มีต่อ

คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติมโครงการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี Innovative Seed Quality Management รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 29 กันยายน - 2 ตุลาคม 2557 ณ ห้อง A104 อาคารปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม ... มีต่อ

คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติมวันที่ 19 กันยายน 2557 ผศ.ดร.เสริมศิริ จันทร์เปรม รองผู้อำนวยศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร และคณาจารย์ประจำศูนย์ฯ ให้การต้อนรับ Professor, President of Tokyo University of Agriculture และคณะผู้บริหาร จำนวน 6 คน ที่มาเยี่ยมชมกิจการและการดำเนินงานของศูนย์ฯ และหารือ เพื่อพัฒนาแนว ... มีต่อ


ชมประมวลภาพกิจกรรมทั้งหมด

บทความ/สาระที่น่าสนใจ
ข่าวสารเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร

 

คลิกเพื่ออ่านเอกสารปีที่ 5 ฉบับที่ 3-4
( กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2556 )
ดาวน์โหลดเอกสาร
คลิกเพื่ออ่านเอกสารปีที่ 5 ฉบับที่ 1-2
( มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2556 )
ดาวน์โหลดเอกสาร
คลิกเพื่ออ่านเอกสารปีที่ 4 ฉบับที่ 1 - 4
( มกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2555 )
ดาวน์โหลดเอกสาร
คลิกเพื่ออ่านเอกสารปีที่ 3 ฉบับที่ 4
( ตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2554 )
ดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสารทั้งหมด