ลิงค์ที่น่าสนใจ
ติดต่อเรา

แผนที่สถานที่ตั้งของศูนย์ฯ

Ag-Bio PERDO Facebook

Mail To Me e-mail : kps.cab@ku.ac.th
สำนักงาน บางเขน :
Tel. 0-2942-8361
0-2942-7133
Fax.0-2942-8258

สำนักงาน กำแพงแสน :
Tel. 0-3435 3217 ถึง 20
Fax.0-3435 3222
Moblie 09 1774 0091

จำนวนผู้เข้าชมเว็บ 54555
(นับตั้งแต่ 04/05/2553)


คลิกเพื่อดาว์นโหลดแบบฟอร์ม

ระบบลงทะเบียนผ่านเว็บ

คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

ระบบการขอใบขอจบการศึกษา

 

ข่าว/ประกาศ: บัณฑิตวิทยาลัย
ไม่พบข้อมูล


ข่าว : การศึกษาและทุน
ไม่พบข้อมูล


ข่าว : ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
ข่าวลำดับที่ 205 การจัดการของเสียจากห้องปฏิบัติการ Lab waste management (รวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ฉลาก และแบบฟอร์มต่าง ๆ)
[ ประกาศวันที่ : 31 พ.ค 2559 ]

ข่าว : การอบรม/สัมมนา
ไม่มีข้อมูล

คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติมวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตบัณฑิตศึกษาสาขาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร จำนวน 16 คนร่วมงานวันสถาปนาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครบรอบ 40 ปี และร่วมวางพวงมาลาคารวะต่อ อนุสาวรีย์หม่อมหลวงชูชาติ กำภู อ ...มีต่อ

คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติมวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ดร.พงศ์เทพ อัครธนกุล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวเปิดงานฝึกอบรม เรื่อง "Advanced Plant Breeding II" เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ด้านการวิจัยปรับปรุงพันธุ์พืข ให้แก่ คณะ ...มีต่อ

คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติมวันที่ 21 - 22 ตุลาคม 2562 ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร เปิดการฝึกอบรมชีวสารสนเทศขั้นสูง เรื่อง "การวิเคราะห์ Genome-wide Association study (GWAS) จากข้อมูล DArTseq" โดยมี ดร.ภูมิพัฒน์ ทองอยู่ เป็นวิทยากรให้กับ นักวิชาการ นักวิจัย และนิสิตบัณฑิตศึกษา ที่สน ...มีต่อ

คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติมวันที่ 13 ตุลาคม 2562 คณาจารย์ ของศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ร่วมเป็นเกียรติ แสดงความยินดี และถ่ายภาพกับบัณฑิตของศูนย์ฯ ที่สำเร็จการศึกษาจากโครงการสหวิทยาการ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ประจำปีการศึ ...มีต่อ

คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติมวันที่ 11 ตุลาคม 2562 ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดอบรม เรื่อง "การใช้กล้องจุลทรรศน์ในงานวิทยาศาสตร์ชีวภาพ" ให้กับนิสิตและนักวิจัยเครือข่ายศูนย์ฯ และผู้ที่สนใจ เพื่อให้มีทักษะสามารถใช้เครื่องม ...มีต่อ


ชมประมวลภาพกิจกรรมทั้งหมด

บทความ/สาระที่น่าสนใจ
ข่าวสารเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร

 

คลิกเพื่ออ่านเอกสารปีที่ 11 ฉบับที่ 3
( กรกฏาคม - กันยายน 2562 )
ดาวน์โหลดเอกสาร
คลิกเพื่ออ่านเอกสารปีที่ 11 ฉบับที่ 2
( เมษายน - มิถุนายน 2562 )
ดาวน์โหลดเอกสาร
คลิกเพื่ออ่านเอกสารปีที่ 11 ฉบับที่ 1
( มกราคม - มีนาคม 2562 )
ดาวน์โหลดเอกสาร
คลิกเพื่ออ่านเอกสารปีที่ 10 ฉบับที่ 4
( ตุลาคม - ธันวาคม 2561 )
ดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสารทั้งหมด