วันที่ 27 - 28 มกราคม 2561 คณาจารย์ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร และคณะเกษตร กำแพงแสน รวม 3 คน นำโดย ผศ.ดร.เสริมศิริ จันทร์เปรม รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ร่วมเป็นกรรมการตัดสินการประกวดผลไม้ยักษ์ และพืชผักสวนครัว ในงานนมัสการปิดทองพระประจำปี ณ วัดบางช้างเหนือ ตำบลคลองใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

ภาพประกอบกิจกรรม