วันที่ 5 มีนาคม 2561 ดร.พงศ์เทพ อัครธนกุล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ดร.วิชัย โฆสิตรัตน และ ดร.เสริมศิริ จันทร์เปรม รองผู้อำนวยการ ร่วมหารือกับ ดร.วันรัฐ อับดุลลากาซิม รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ซึ่งนำ Dr. Ryozo Noguchi และ Dr. Tofael Ahamed จาก University of Tsukuba ประเทศญี่ปุ่น พร้อมด้วยคณาจารย์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน เพื่อร่วมจัดประชุมสัมมนา KU-UT Joint Symposium ในการประชุม AG-BIO/PERDO Graduate Conference on Agricultural Biotechnology ณ ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร

ภาพประกอบกิจกรรม