วันที่ 28 มิถุนายน 2561 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิตบัณฑิต และบุคลากร ของศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ได้ร่วมทีมกิจกรรมกับบุคลากร คณะเกษตร กำแพงแสน ในงานกีฬาบุคลากรภายใน วิทยาเขตกำแพงแสน 2561 ณ สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ภาพประกอบกิจกรรม