วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 รศ.ดร.วิชัย โฆสิตรัตน รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ให้การต้อนรับ ดร.ชัยฤกษ์ สงวนทรัพยากร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที เอส เอ จำกัด ซึ่งนำลูกค้าจาก จาก Asahi Industry Co., Ltd. ประเทศญี่ปุ่น เยี่ยมชมศูนย์ฯ และหารือ แลกเปลี่ยนข้อมูลการตรวจเชื้อโรคในเมล็ดพันธุ์พืชผัก และการพัฒนาการควบคุมโรค โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 8 คน

ภาพประกอบกิจกรรม