วันที่ 18 กรกรฎาคม 2561 ดร.พงศ์เทพ อัครธนกุล ให้การต้อนรับคณะนิสิตเก่าเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 29 จำนวน 35 คน เข้าเยี่ยมชมการดำเนินกิจกรรมของศูนย์ฯ และหารือแนวทางร่วมสนับสนุนกิจกรรมกับคณาจารย์ของศูนย์ฯ

ภาพประกอบกิจกรรม