วันที่ 3 ส.ค. 2560

รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ให้การต้อนรับ Dr.John Robert Sheedy, Research Plant Pathology Manager และนักวิจัยจาก บริษัท เจียไต๋ จำกัด ร่วมประชุมความร่วมมืองานวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการปรับปรุงพันธุ์พืชผัก

         วันที่ 3 สิงหาคม 2560 รศ.ดร.จุลภาค คุ้นวงศ์ รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ให้การต้อนรับ Dr.John Robert Sheedy, Research Plant Pathology Manager และนักวิจัยจาก บริษัท เจียไต๋ จำกัด จำนวน 3 คน ร่วมประชุมความร่วมมืองานวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการปรับปรุงพันธุ์พืชผัก ณ ห้อง A-219 ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน