วันที่ 12 ม.ค. 2561

ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ร่วมกับ บริษัท แรพพอท จำกัด จัดสัมมนา เรื่อง "Precellis homogenizer" โดยมี Technical Support บริษัท แรพพอท จำกัด เป็นวิทยากร

         วันที่ 12 มกราคม 2561 ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ร่วมกับ บริษัท แรพพอท จำกัด จัดสัมมนา เรื่อง "Precellis homogenizer" โดยมี Technical Support บริษัท แรพพอท จำกัด เป็นวิทยากร ณ ห้อง A-420 ณ ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยมี คณาจารย์ นักวิจัย และนิสิต เข้าร่วมสัมมนา จำนวน 5 คน