วันที่ 6 ก.พ. 2561

คณาจารย์ และนักเรียน จาก Naganoken Iiyama High School ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 16 คน เข้าศึกษาดูงาน เยี่ยมชมห้องปฏิบัตการวิจัยชของศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร โดยมี ผศ.ดร.รัชนี ฮงประยูร รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ให้การต้อนรับ และ ดร.อรอุบล ชมเดช ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตรเป็นวิทยากรนำชม

         วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 คณาจารย์ และนักเรียน จาก Naganoken Iiyama High School ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 16 คน เข้าศึกษาดูงาน เยี่ยมชมห้องปฏิบัตการวิจัยชของศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร โดยมี ผศ.ดร.รัชนี ฮงประยูร รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ให้การต้อนรับ และ ดร.อรอุบล ชมเดช ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตรเป็นวิทยากรนำชม ณ ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม