วันที่ 28 มิ.ย. 2561

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิตบัณฑิต และบุคลากร ของศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ได้ร่วมทีมกิจกรรมกับบุคลากร คณะเกษตร กำแพงแสน ในงานกีฬาบุคลากรภายใน วิทยาเขตกำแพงแสน 2561

         วันที่ 28 มิถุนายน 2561 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิตบัณฑิต และบุคลากร ของศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ได้ร่วมทีมกิจกรรมกับบุคลากร คณะเกษตร กำแพงแสน ในงานกีฬาบุคลากรภายใน วิทยาเขตกำแพงแสน 2561 ณ สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน