วันที่ 18 ก.ค. 2561

รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ให้การต้อนรับ ดร.ชัยฤกษ์ สงวนทรัพยากร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที เอส เอ จำกัด ซึ่งนำลูกค้าจาก จาก Asahi Industry Co., Ltd. ประเทศญี่ปุ่น เยี่ยมชมศูนย์ฯ และหารือ แลกเปลี่ยนข้อมูลการตรวจเชื้อโรคในเมล็ดพันธุ์พืชผัก และการพัฒนาการควบคุมโรค

         วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 รศ.ดร.วิชัย โฆสิตรัตน รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ให้การต้อนรับ ดร.ชัยฤกษ์ สงวนทรัพยากร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที เอส เอ จำกัด ซึ่งนำลูกค้าจาก จาก Asahi Industry Co., Ltd. ประเทศญี่ปุ่น เยี่ยมชมศูนย์ฯ และหารือ แลกเปลี่ยนข้อมูลการตรวจเชื้อโรคในเมล็ดพันธุ์พืชผัก และการพัฒนาการควบคุมโรค โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 8 คน