วันที่ 20 ก.ค. 2561

ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร จัดฝึกอบรม เรื่อง "การใช้โปรแกรมประกอบชุดถ่ายภาพ Nikon" โดยมี คุณวชิรญา อึ้งจุ้ย จาก บริษัท ฮอลลีวู้ดอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นวิทยากร

         วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร จัดฝึกอบรม เรื่อง "การใช้โปรแกรมประกอบชุดถ่ายภาพ Nikon" โดยมี คุณวชิรญา อึ้งจุ้ย จาก บริษัท ฮอลลีวู้ดอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นวิทยากร ณ ห้อง A-106 ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยมี คณาจารย์ นักวิจัย และนิสิต เข้าร่วมอบรม จำนวน 17 คน