วันที่ 9 ม.ค. 2563

ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร จัดงานบุญ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2563

         วันที่ 9 มกราคม 2563 ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร จัดงานบุญ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2563 โดยนิมนต์พระภิกษุสงฆ์ จากวัดทุ่งกระพังโหม ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จำนวน 9 รูป มาเจริญพระพุทธมนต์ และถวายภัตราหารเพล เพื่อเป็นศิริมงคลแก่คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตบัณฑิตศึกษา สาขาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร โดยมีผู้เข้าร่วมงาน จำนวน 80 คน