วันที่ 31 ม.ค. 2563

คณาจารย์ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร และคณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน 4 คน นำโดย ผศ.ดร.เสริมศิริ จันทร์เปรม รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดผลไม้ยักษ์ และพืชผักสวนครัว ในงานนมัสการปิดทองพระประจำปี ณ วัดบางช้างเหนือ

         วันที่ 31 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2563 คณาจารย์ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร และคณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน 4 คน นำโดย ผศ.ดร.เสริมศิริ จันทร์เปรม รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดผลไม้ยักษ์ และพืชผักสวนครัว ในงานนมัสการปิดทองพระประจำปี ณ วัดบางช้างเหนือ ตำบลคลองใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม