สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :

ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
หมายเลขโทรศัพท์ 0-3428-2494 ถึง 7, หมายเลขโทรสาร 0-3428-2498 , หมายเลขโทรศัพท์ ภายใน 3897-3900

เครื่องมือวิทยาศาสตร์ด้านวิทยภูมิคุ้มกัน

ลำดับที่ชื่อเครื่อง/รายละเอียด
1
ชื่อเครื่อง : Dispense workstation
รายละเอียดโดยสังเขป : เครื่องตัดเมมเบรน เพื่อใช้ทำ strip test พร้อมหัวฉีดที่สามารถกำหนดปริมาตรได้
2
ชื่อเครื่อง : Guillotine Cutting
รายละเอียดโดยสังเขป : เครื่องตัดเมมเบรน ควบคุมขนาดและมุมการตัดเมมเบรนด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ทำ Strip test