สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :

ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
หมายเลขโทรศัพท์ 0-3428-2494 ถึง 7, หมายเลขโทรสาร 0-3428-2498 , หมายเลขโทรศัพท์ ภายใน 3897-3900

เครื่องมือวิทยาศาสตร์ด้านวิเคราะห์ทางเคมี

ลำดับที่ชื่อเครื่อง/รายละเอียด
1
ชื่อเครื่อง : High-performance liquid chromatography (HPLC)
รายละเอียดโดยสังเขป : เครื่องแยกสาร ผ่าน Column chromatography และตรวจสอบสารด้วยระบบ Evaporative Light Scattering Detection (ELSD) เป็นเทคนิคการระเหยสาร และตรวจสอบการกระเจิงแสงของสาร
2
ชื่อเครื่อง : Microflex MALDI-TOF
รายละเอียดโดยสังเขป : เครื่องมือวิเคราะห์หาน้ำหนักโมเลกุลของสาร โดยหลักการของ MALDI MS หรือ matrix assisted laser desorption/ionization mass spectrometry ซึ่งเป็นการตรึงโปรตีนหรือเปปไทด์กับผลึกของ matrix (crystalline matrix) และยิงแสงเลเซอร์ลงบนตัวอย่างโปรตีนให้เกิดการแตกตัวเป็นไอออน แล้วเคลื่อนที่ไปตามท่อสุญญากาศที่มีสนามไฟฟ้า โดยสารที่มวลโมเลกุลน้อยจะเคลื่อนที่ไปได้เร็วกว่าสารที่มีมวลโมเลกุลมาก และตกกระทบกับตัวตรวจจับ (detector) ระยะเวลาที่ไอออนเคลื่อนที่ไปตกกระทบกับตัวตรวจจับ เรียกกว่า time-of-flight (TOF) ได้เป็น m/z peak เรียงตัวกันเรียกว่า peptide mass fingerprint (PMF) แล้วสามารถนำมาวิเคราะห์น้ำหนักโมเลกุลของแต่ละเปปไทด์ที่อยู่ในแต่ละโปรตีนตัวอย่างได้