ทำไมต้องตัดแต่งกิ่งของต้นไม้ผล

วีดีโอน่าสนใจ

การตัดแต่งกิ่งมังคุด ฉบับชาวสวน

วีดีโอน่าสนใจ

ทุเรียน มังคุด ใช้ปุ๋ยสูตรอะไรดี? ต้องใส่ 8-24-24 ไหม ?

วีดีโอน่าสนใจ

คิดใหม่ ทำใหม่ เรื่องการใช้ปุ๋ยในนาข้าว

วีดีโอน่าสนใจ