ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โทร : 02-942-8361 หรือ 034-353220 ถึง 1

News headlines

ข่าว/ประกาศ

  • อบรม/สัมมนา
  • การศึกษา/ทุน
  • ประชาสัมพันธ์

ประมวลภาพกิจกรรมล่าสุด

วันที่ 11 มี.ค. 2564
วันที่ 19 ก.พ. 2564
วันที่ 17 ก.พ. 2564
วันที่ 9 ก.พ. 2564
วันที่ 9 ก.พ. 2564
ประมวลภาพกิจกรรมทั้งหมด

Partner Organizations

Tsukuba-Plant Innovation Research Center
(T-PIRC)
The Gene Research Center
(GRC within T-PIRC)
Plant Transgenic Design Initiative