ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โทร : 02-942-8361 หรือ 034-353220 ถึง 1

สำนักงานบางเขน :

อาคารพิพิธภัณฑ์แมลง 60 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

  • โทร : 0 2942 8361, 0 2942 7133
  • โทรสาร : 0 2942 8258

สำนักงานกำแพงแสน :

ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ. นครปฐม 73140

  • โทร : 0 3435 3217 ถึง 20
  • โทรสาร : 0 3435 3222
  • มือถือ : 09 1774 0091

ช่องทางการติดต่อ

  • E-mail: kps.cab@ku.ac.th

Follow Us