ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โทร : 02-942-8361 หรือ 034-353220 ถึง 1

งานบริการวิจัย/วิชาการ

การให้บริการไนโตรเจนเหลว

  • ทางศูนย์ให้บริการวันพุธ และ วันศุกร์ เวลา 08.30 - 09.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) โดยอัตราบริการ 60 บาท ต่อ 1 กิโลกรัม * กรณีที่ท่านเติมไม่ถึง 10 กิโลกรัม คิดราคา 600 บาท
  • ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สำนักงาน กำแพงแสน : โทรศัพท์: 034-353-217 ถึง 20 โทรสาร : 034-353-222 มือถือ : 091-774-0091