วันที่ 12 พ.ย. 2563

คณาจารย์ และบุคลากรศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ร่วมงานวันสถาปนาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครบรอบ 41 ปี และร่วมวางพวงมาลาคารวะต่อ อนุสาวรีย์หม่อมหลวงชูชาติ กำภู อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

         วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 คณาจารย์ และบุคลากรศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ร่วมงานวันสถาปนาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครบรอบ 41 ปี และร่วมวางพวงมาลาคารวะต่อ อนุสาวรีย์หม่อมหลวงชูชาติ กำภู อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้วางแผนก่อตั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน