วันที่ 17 พ.ย. 2563

รองผู้อำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร และคณาจารย์ ให้การต้อนรับ คณะนักวิจัย จาก บริษัท เจียไต๋ จำกัด นำโดย คุณศุทธิศักดิ์ แสงธาราทิพย์ Plant Factory Specialist คุณรัชชุพล แสงศรีจันทร์ Pepper Breeder คุณอิสระยศ สินบุญยะมะ Breeder มะเขือเทศ และคณะ

         วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ดร.จุลภาค คุ้นวงศ์ รองผู้อำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร และคณาจารย์ ให้การต้อนรับ คณะนักวิจัย จาก บริษัท เจียไต๋ จำกัด นำโดย คุณศุทธิศักดิ์ แสงธาราทิพย์ Plant Factory Specialist คุณรัชชุพล แสงศรีจันทร์ Pepper Breeder คุณอิสระยศ สินบุญยะมะ Breeder มะเขือเทศ และคณะ จำนวน 6 คน เพื่อปรึกษาหารือ ในการใช้เทคโนโลยีจีโนมิกส์ และชีวฟิสิกส์ของพืช สำหรับการคัดเลือกและปลูกพืชทนร้อน ณ ศูนย์เทคโนโลยีชีภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน