วันที่ 11 มี.ค. 2564

รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร คณาจารย์ และนักวิจัย ให้การต้อนรับ Prof. Kazuo Watanabe รองผู้อำนวยการ Tsukuba Plant Innovation Research Center University of Tsukuba ประเทศญี่ปุ่น

         วันที่ 11 มีนาคม 2564 รศ.ดร.วิชัย โฆสิตรัตน รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร คณาจารย์ และนักวิจัย ให้การต้อนรับ Prof. Kazuo Watanabe รองผู้อำนวยการ Tsukuba Plant Innovation Research Center University of Tsukuba ประเทศญี่ปุ่น เพื่อร่วมประชุมหารือ ความร่วมมือทางวิชาการ ของศูนย์ฯ และ University of Tsukuba ประเทศญี่ปุ่น ณ ห้อง A-106 ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 13 คน