วันที่ 9 ก.พ. 2564

ดร.อรอุบล ชมเดช ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร และอาจารย์ประจำศูนย์ รวม 3 คน และผู้รับจ้าง โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

         วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.อรอุบล ชมเดช ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร และอาจารย์ประจำศูนย์ รวม 3 คน และผู้รับจ้าง โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (cluster 7 ตำบลหนองกระทุ่ม) จำนวน 6 คน เข้าพบนายบุญแสง สุวรรณชีพ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม เพื่อแนะนำตัวผู้รับจ้างที่จะลงพื้นที่เพื่อรวบรวมข้อมูล สำหรับการวิเคราะห์ศักยภาพตำบล ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม