ภาพกิจกรรม

คลิกเพื่อชมรูปเพิ่มเติมวันที่ 11 มี.ค. 2564
รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร คณาจารย์ และนักวิจัย ให้การต้อนรับ Prof. Kazuo Watanabe รองผู้อำนวยการ Tsukuba Plant Innovation Research Center University of Tsukuba ประเทศญี่ปุ่น
รายละเอียด

คลิกเพื่อชมรูปเพิ่มเติมวันที่ 19 ก.พ. 2564
ผศ.ดร.เสริมศิริ จันทร์เปรม รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร และคณะทำงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (cluster 7 ตำบลหนองกระทุ่ม) จำนวน 6 คน เข้าหารือกับ นายบุญแสง สุวรรณชีพ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม และนายศักดิ์ชัย วงษ์เอี่ยม นักพัฒนาชุมชน อบต.หนองกระทุ่ม
รายละเอียด

คลิกเพื่อชมรูปเพิ่มเติมวันที่ 17 ก.พ. 2564
ผู้รับจ้างโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (cluster 7 ตำบลหนองกระทุ่ม) ภายใต้การดูแลของศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร จำนวน 17 คน ลงพื้นที่ สำรวจข้อมูลประชากรในระดับครัวเรือนที่แสดงถึงสภาพความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และติดตามเฝ้าระวัง COVID-19 ของตำบลหนองกระทุ่ม
รายละเอียด

คลิกเพื่อชมรูปเพิ่มเติมวันที่ 9 ก.พ. 2564
ดร.พรชัย ไพบูลย์ และดร.พรรณี ชื่นนคร อาจารย์ประจำศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร เข้าพบนายยุทธพล สิทธิพรหม ปลัดอำเภอกำแพงแสน ณ ที่ว่าการอำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม เพื่อปรึกษาเรื่องข้อมูลประชากรในระดับครัวเรือนที่แสดงถึงสภาพความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูล TPMA
รายละเอียด

คลิกเพื่อชมรูปเพิ่มเติมวันที่ 9 ก.พ. 2564
ดร.อรอุบล ชมเดช ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร และอาจารย์ประจำศูนย์ รวม 3 คน และผู้รับจ้าง โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
รายละเอียด

คลิกเพื่อชมรูปเพิ่มเติมวันที่ 4 ก.พ. 2564
ดร.จุฑาเทพ วัชระไชยคุปต์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร และ ดร.พรชัย ไพบูลย์ อาจารย์ประจำศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร เข้าพบนายบุญแสง สุวรรณชีพ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม เพื่อขอข้อมูลทั่วไปของตำบลหนองกระทุ่ม
รายละเอียด

คลิกเพื่อชมรูปเพิ่มเติมวันที่ 1 ก.พ. 2564
ผศ.ดร.เสริมศิริ จันทร์เปรม รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ประชุมคณะทำงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (cluster 7 ตำบลหนองกระทุ่ม) ของศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ประกอบด้วย คณาจารย์ นักวิจัย เจ้าหน้าที่ และผู้รับจ้างโครงการฯ
รายละเอียด

คลิกเพื่อชมรูปเพิ่มเติมวันที่ 29 ม.ค. 2564
ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ดำเนินการรับสมัครผู้รับจ้างที่มีรายชื่อผ่านการคัดเลือกทำงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (cluster 7 ตำบลหนองกระทุ่ม)
รายละเอียด

คลิกเพื่อชมรูปเพิ่มเติมวันที่ 14 ม.ค. 2564
ผศ.ดร.เสริมศิริ จันทร์เปรม รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร อาจารย์ และนักวิจัย จำนวน 5 คน ร่วมประชุมกับ นายบุญแสง สุวรรณชีพ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม
รายละเอียด

คลิกเพื่อชมรูปเพิ่มเติมวันที่ 9 ธ.ค. 2563
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ครั้งที่ 1/2563
รายละเอียด

[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ]